Back to overview jobs

MEDISCH DIRECTEUR

Publication date: 08/11/2018

Het ondernemend en vernieuwend Jan Yperman Ziekenhuis biedt medisch-specialistische, hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor iedereen. Het ziekenhuis behaalde recent voor de tweede keer het JCI-kwaliteitslabel en realiseerde in 2017 een omzet van 160 miljoen euro. De organisatie telt zo’n 1230 medewerkers en meer dan 120 artsen-specialisten. De organisatie is vandaag op zoek naar een (m/v)

MEDISCH DIRECTEUR

De Medisch Directeur staat in voor het medisch beleid van het ziekenhuis en rapporteert hiërarchisch aan de Algemeen Directeur, functioneel aan de Algemeen Directeur en aan de Raad van Bestuur. U hebt een voltijdse verantwoordelijkheid en bent, samen met de andere leden van het directiecomité, verantwoordelijk voor het vastleggen en realiseren van de medisch-strategische doelstellingen van het ziekenhuis.

ROL

 • U bent als hoofdarts verantwoordelijk voor ons medisch departement en de uitvoering van de wettelijke opdrachten.
 • U staat in voor de coördinatie van de medische activiteiten. Samen met de Verpleegkundig Directeur werkt u aan het multidisciplinair en patiëntgericht zorgproces.
 • U neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit en continuïteit van zorg in Jan Yperman.
 • U waakt over de uitvoering van het medisch-strategisch plan en coördineert en stimuleert de ontwikkeling van de medische diensten met oog voor innovatie en trends.
 • U maakt werk van medische samenwerkingsverbanden op lange termijn met oog op de competitiviteit van het ziekenhuis en neemt een ambassadeursrol op in contacten met onder meer universiteiten en wetenschappelijke centra.
 • U geeft vorm aan een stimulerende en productieve werkomgeving die zowel de individuele artsenbelangen als de ziekenhuisobjectieven respecteert.

 

PROFIEL

 • Klinische achtergrond als geneesheer-specialist met concrete praktijkervaring in een ziekenhuis, in een leidinggevende functie en/of een mandaat in de Medische Raad;
 • Kennis van de structuur en organisatie van de gezondheidszorg en verzorgingsinstellingen;
 • Oog voor de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de trends in de ziekenhuissector;
 • Grondige kennis op vlak van ziekenhuismanagement en -wetgeving;
 • Opgeleid in ziekenhuismanagement of bereid deze opleiding te volgen;
 • Inzicht in de ziekenhuisprocessen en –financiering.
 • In staat op lange termijn te denken in functie van de toekomst van Jan Yperman en haar patiënten.
 • Bruggenbouwer en bemiddelaar, in staat verschillende belangen met mekaar te verzoenen.
 • Stressbestendig, besluitvaardig en resultaatgericht. Objectief in uw oordeelsvorming en proactief in het oplossen van problemen. In staat prioriteiten te stellen en in te spelen op wijzigende omstandigheden.
 • Planmatige, gestructureerde aanpak teneinde de doelen op efficiënte wijze te realiseren.
 • Identificatie met de belangen van het management. Hoge mate van integriteit en respect.

Gelieve ons bij interesse uw CV en begeleidend schrijven te bezorgen via stephan.soens@accordgroup.be. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Stephan Soens op het nummer 09 221 53 10.

More details

logo

Business segment:
Healthcare sector

Type of function:
Specialist

Region:
Oost-Vlaanderen

Contact person:
Stephan Soens

Phone:
09 221 53 10