Back to overview jobs

Arts zorgtoeslag voor het Groeipakket in Brussel

Publication date: 31/01/2019

Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, behorende tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de Vlaamse overheid, met ongeveer 1300 personeelsleden.

Onze missie is ‘Samen met de partners van Kind en Gezin, voor elk kind waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren’.
Respect voor de rechten van het kind en respect voor diversiteit staan centraal in de dienstverlening van Kind en Gezin.

Kind en Gezin staat voor een vlakke organisatiestructuur en samenwerkingsverbanden over de structuren heen. Individuele ontplooiing, kennis en expertise, innovatieve ideeën staan centraal. Binnen onze kind- en gezinsvriendelijke werkomgeving vind je een dynamische, collegiale en constructieve sfeer.

Voor een voltijdse contractuele aanwerving zoekt
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel

Arts zorgtoeslag voor het Groeipakket in Brussel

Functie
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is Vlaanderen vanaf 2019 gestart met het Groeipakket. Deze Vlaamse opvolger van de kinderbijslag is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid sinds begin 2019 voorziet voor elk kind in elk gezin. De zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte, vroeger gekend als de verhoogde kinderbijslag, is één van die financiële tegemoetkomingen. Als gevolg van de overheveling heeft Kind en Gezin er een nieuwe vorm van dienstverlening bij gekregen. Om die reden zijn we op zoek naar een arts zorgtoeslag om deze nieuwe dienstverlening mee te helpen uitbouwen.

Als arts zorgtoeslag sta je interne (medisch ondersteuners) en externe (evaluerend artsen) actoren bij door het ontwikkelen en uitbouwen van de specifieke dienstverlening zorgtoeslag met als doel ertoe bij te dragen dat de aanvraagprocedure en de afhandeling van de aanvraag geoptimaliseerd wordt en dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren. Dit verwezen-lijk je door het creëren van een vlotte en correcte procedure, waarbij elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte de zorgtoeslag kan krijgen waar het recht op heeft en dat alle kinderen en gezinnen gelijk behandeld worden.

Je werkt bij voorkeur voltijds met een contract van onbepaalde duur.

Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een diploma van arts.
  • Specialisatie pediatrie, master in de Jeugdgezondheidszorg en/of revalidatieweten-schappen, licentie gehandicaptenzorg, master handicapstudies, neurologie,… strekt tot aanbeveling.
  • Relevante ervaring is een pluspunt.

Uiterste sollicitatiedatum: woensdag 20 februari 2019
Je kan solliciteren via de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be). Via ‘Jobs en vrijwilligers’ kom je op de jobpagina van Kind en Gezin terecht. Onder ‘Andere jobs’ kan je de vacature nalezen en solliciteren. Je krijgt binnen 15 minuten na je sollicitatie een bevestigingsmail.

Meer info?
Het volledige functieprofiel vind je als bijlage op de vacaturepagina.
Bijkomende informatie rond de functie kan je bekomen bij Bart Lachaert, themama-nager Groeipakket, op het telefoonnummer 0476 27 15 92 of via e-mail bart.lachaert@kindengezin.be

Met vragen rond de selectieprocedure kan je terecht bij Dave Claerhout, selectieverantwoordelijke op het telefoonnummer 02 533 12 63 of via e-mail dave.claerhout@kindengezin.be

More details

logo

Business segment:
Other sector

Type of function:
Doctor

Region:
Brussels

Click the button below to apply through the platform of the employer

Apply directly